SISÄLTÖ, IDEA JA TAVOITTEET

PAJAN SISÄLTÖ JA IDEA

Erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla kartoitetaan osallistujien minäkuvaa, suhdetta päihteisiin ja esimerkiksi päihteiden vaikutusta ulkoiseen kauneuteen.

Lopputyönä nuoret voivat purkaa aihetta askartelemalla pienoismalleja, jotka esittävät päihteidenkäyttäjien kaunistelematonta arkea. Tiedon, mielikuvituksen ja mielleyhtymien pohjalta syntyvät työt tarjoavat mahdollisuuden leikkisästi purkaa vaikeaa aihetta ja astua siihen turvallisesti sisään tarkkailijana. Nuoret joutuvat myös kohtaamaan ja pohtimaan omia asenteitaan ja mielikuviaan.

Pajalla tehdyistä harjoituksista ja pienoismalleista, sekä näillä sivuille tulevista En juhli -töistä kootaan valistava näyttely nuorilta nuorille teidän omaan käyttöönne.

Sisältö räätälöidään nuorten resurssien, iän, tarpeen ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Pajalla ei ole tarkoitus luennoida, vaan piirtää ja tulkita itse omia näkemyksiä ja keskustella ryhmässä esiin tulleista kysymyksistä.

PAJATYÖSKENTELYN TAVOITTEET

Päätavoite on herättää nuoria miettimään minäkuvaansa, suhdettaan päihteisiin ja omaan tulevaisuuteen.
Päihteiden käytön seurauksien konkretisointi, tunteiden herätys ja päihdevastaisten mielikuvien vahvistaminen.

 • sarjakuvan pohtiminen omana ilmaisumuotona
 • oppia sarjakuvan teon perusteita tai syventää omaa osaamista
 • päihdevastaisten mielikuvien luominen ja humoristinen shokeeraavuus
 • vertaisryhmäkeskustelua tekemisen lomassa
 • valistusta nuorilta nuorille sarjakuvanäyttelyn muodossa
 • motivoiminen pohtimaan, tekemään ja etsimään tietoa itse
 • vaikeiden kysymysten ja aiheiden käsittelykanava
 • vaihtelua ja tukea valistustyöhön (yhdessä mietittäviä painopisteitä)
 • tarjota luonteva ja tasavertainen keskustelutilanne tekemisen lomassa
 • sarjakuvan käyttäminen linkkinä aikuisten ja nuorten välisten keskustelujen syntymiseen
 • ideoita, joista jatkaa aloitettua työtä jatkotehtävien ja keskustelujen muodossa